Air On Oir

AIR ON OIR

Tracklist

Air an Oir Theme

An Eala Bhan

That's Alright

Cnoc Na Feille

Canada

'Ic Iain 'Ic Scheumais

Que Sera Sera

Abhainn An T-Sluaigh

Gospel Song

An Ubhal As Airde

Hearts of Golden Glory

Cearcal A' Chuain

Chi Mi' Tir

French Canadian

  Instrumental

The Wire

Rocket to the Moon

Straidean Na Roinn-Eorpa

An Cuibhle Mor

Tear Down These Walls

Siol Ghoraidh

On the Edge


DVD

Ridge Records RRD034

2005 - UK

Copyright © All Rights Reserved.